Olulisi linke

  • Teie lapse suunamine sobitus- või erirühma

www.tallinn.ee/lasteaiad

erivajadustega laps

laste nõustamiskomisjon

sobiva alushariduse omandamise võimaluse soovitamine

 

  • Koolikohustuse edasilükkamine

www.haridus.ee

 

  • Psühhiaatriateenistuse poole pöördumine, polikliinikute logopeedid

www.lastehaigla.ee

psühhiaatriateenistus

Tallinna Lastehaigla

Kesklinna Lastepolikliinik

 

  • Eralogopeedide  vastuvõtt

www.elu.ee Eesti Logopeedide Ühingu kodulehekülg

 

  • Rehabilitatsiooniteenusele suunamine

www.rehabilitatsioon.invainfo.ee

www.akave.ee  Aktiviseerimiskeskus Ave, info@akave.ee

 

  • Tallinna õppenõustamiskeskus, logopeedi individuaalne nõustamine

www.tonk.ee

 

 

Logopeed Hille-Mai Seero

seero@onk.tln.edu.ee

56 693 599