Arengukava 2017-2019

Lasteaia arengukava 2017-2019

Arengukava on kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja 25.03.2014 käskkirjaga nr. 1.-2/226.