Ajalugu

Algus / Meist / Ajalugu

Üldinformatsioon

Rõõmutarekese Lasteaed on Tallinna kesklinna munitsipaalomandis töötav koolieelne lasteasutus, mis asutati 1.aprillil 1953 ja kandis algselt nimetust Tallinna 18. lasteaed. 1999. aastast alates kannab lasteaed praegust nime. Lasteaia esimeseks direktoriks oli Helga Kriiel. Aastatel 1975-1986 oli direktoriks Milvi Pohlak, 1986. aastast Ene Annus.

Praegu toimub lasteaia töö kahes majas: nelja rühmaga peamajas ning ühe rühmaga väikeses-majas (avati 01.03.2009). Kõik viis rühma on liit- ehk pererühmad. Koos on 2-7 aastased lapsed. Liitrühmade eeliseks on perekonnapärasus ning lapsi arendav võimalus suhelda erinevas vanuses kaaslastega. Suuremad lapsed õpivad arvestama väiksematega, väiksemad õpivad suuremate laste eeskujul.

Traditsioonid

Lasteaial on palju aastatepikkuseid traditsioone: igakuised väljasõidud ja matkad loodusesse, spordipäevad, teatrite, näituste ja muuseumide külastamine, aiapidu, isadepäevahommik, temaatilised rühmapeod, õppekäigud lastevanemate töökohta. Traditsioonid ja üritused annavad võimaluse aktiivseks osavõtuks lastele ja nende peredele, vilistlastele ning kogu personalile. Lasteaial on oma sümboolika – logo, lipp ja laul.

Meie traditsioonidest on pikemalt kirjutatud siin.