Lipuheiskamine sünnipäevalaste auks.

Algus / Üritus / Lipuheiskamine sünnipäevalaste auks.