Rõõmutarekese lasteaed

Haljal künkal väike maja, see on Rõõmutareke. Kõigil hea on selles majas, rõõmsalt aega veedame

Traditsioonid

Edendame tervist, käime matkadel, tutvume ajalooga ja palju muud!

Loe lähemalt

Varasemalt on sügiseti korraldatud Kesklinna lasteaedadele ohutusalast teabepäeva Mini-SOS. Eelmisel aastal asendus üritust tasuta liikluslinnaku külastamisega selleks, et vältida suurte rahvamasside kogunemist ja ennetada COVID-viiruse leviku. Meile meeldis eelmine aasta...
Loe edasi
See kõlab nagu muinasjutt – üks imetore Naerupallide pere ostis lasteaiale uue õuepaviljoni ja teine imetore Naerupallide pere aitas selle paigaldada! Jälle sai lasteaed lahkete lastevanemate toel nii palju juurde! Oleme väga rõõmsad ja tänulikud! Nüüd on veelgi roh...
Loe edasi
Alanud liikumisaastale (lähtuvalt Tallinn 2035 arengustrateegiast on 2021/22. õppeaasta pühendatud liikumisele, tervisele ja spordile) on meie sõimerühmade õpetajad ilusa hoo sisse lükanud ja on meile heaks eekujuks, läbides 5. septembril lahemaa Elamusmaratoni (10 km) Ai...
Loe edasi